ĐIỆN THOẠI: 0902233580 - 0782136139 - FAX: 0936038533 - Email: vudaodung@gmail.com
  Tuyển dụng  |  Giới thiệu  |  Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN DU HỌC CHÂU Á

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ MITO

Ngày đăng: 05.04.2019
Lượt xem: 109

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Mito hàng năm thu hút một lượng lớn du học sinh từ các quốc gia trên thế giới.  Mục tiêu của trường là đào tạo những người có tri thức và nhân cách gia nhập vào xã hội quốc tế. Do đó, mỗi du học sinh đều là đại sứ văn hóa của đất nước mình trên quê hương hoa Anh Đào.

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Mito hàng năm thu hút một lượng lớn du học sinh từ các quốc gia trên thế giới.  Mục tiêu của trường là đào tạo những người có tri thức và nhân cách gia nhập vào xã hội quốc tế. Do đó, mỗi du học sinh đều là đại sứ văn hóa của đất nước mình trên quê hương hoa Anh Đào.

1988 Founded in Tomobe, Nishi Ibaraki, Ibaraki prefecture
1989年  Obtained the authorization from the Ministry of Justice
1991年  Became the school authorized by the incorporated foundation Japanese Educational Promotion Association
1992年  Started accepting the foreign students in April
1994年  Moved to Chinami, Mito city, Ibaraki pre
2000年  Moved to Ou, Mito, Ibaraki prefecture

Quá trình hình thành và phát triển

174